خداحافظی

اسکار سخت ترین خداحافظی میرسد به

خداحافظی با سنگی که از سره کوچه تا دمه خونه شوتش کردی

موارد مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.